Organizátor

Ultra pulz o.z.

Hlavný usporiadateľ: Ladislav Ledényi

+421 944 957 113

Janka Ledényiová

+421 905 965 694

email: info@zoborskoulesostepou.sk