Propozície

ORGANIZÁTOR: Ultra pulz o.z. Párovská 34, 94901, Nitra
ŠTART:

 • Nedeľa 15. septembra 2024
 •  8:00 – štart pretekárov ZBL51 a ZBL21 
 • 11:00 štart pretekárov ZBL11
 • Kostol sv. Michala, Drážovce, (Drážovský kostolík)

CIEĽ:

 • Nedeľa 15. septembra 2024 do 16:00
 • Kostol sv. Michala, Drážovce, (Drážovský kostolík)

ČASOVÝ LIMIT PRE  TRASY ZBL51 a ZBL21:

 • Občerstvovacia stanica K3 (Podhorany, Mechenice – viadukt) do 15:00
 • Cieľ do 16:00

PREZENTÁCIA PRETEKÁROV:

 • ZBL51 a ZBL21
  Miesto štartu  06:30 – 07:30
 • ZBL11 Miesto štartu 09:30-10:30

REGISTRÁCIA: 

Každý záujemca sa zaregistruje na webe Zoborskou lesostepou. 

Registrácia na preteky sa uzatvára 13.09.2024 o 24:00.

Ak nebude naplnený účastnícky limit, bude sa dať prihlásiť aj na mieste pretekov.

Presun štartovného na iného pretekára je možný do 13.09.2024,do 24:00.

Úhrada štartovného:
Štartovné môžete uhradiť viacerými spôsobmi. Všetky vám budú ponúknuté po vyplnení online prihlášky. Odporúčame zvoliť úhradu platobnou kartou. Je rýchla, bezpečná, výhodná pri platbe zo zahraničia a Vaše meno sa objaví v zozname prihlásených okamžite. Ak nevyužijete možnosť platby kartou, príde Vám email s inštrukciami k ostatným druhom platieb (ak email nenájdete, skontrolujte priečinok SPAM/REKLAMA). Neuhrádzajte prosím štartovné poštovou poukážkou.

 • Termín pre zaplatenie štartovného poplatku, okrem platby kartou, je  5 kalendárnych dní od prijatia e-mailového potvrdenia o registrácii na podujatie.
 • Meranie času a výsledky:
  Elektronickú časomieru zabezpečuje firma SunBell s.r.o. – VysledkovyServis.sk. Výsledky budú priebežne zverejňované na stránke VysledkovyServis.sk.

  Štartové číslo:
  Každý pretekár je povinný mať pripevnené štartovné číslo na hrudi, tak aby bolo viditeľné a nesmie byť prekryté. Bez štartového čísla na hrudi sa môže stať, že Váš čas nebude zaznamenaný. Štartové číslo je majetkom usporiadateľa. Štartové čísla sú bez súhlasu usporiadateľa neprenosné na inú osobu. Pretekár, ktorý bude štartovať so štartovým číslom prideleným v štartovej listine inému pretekárovi bude diskvalifikovaný.

  Pokiaľ si vytvoríte na stránke vysledkovyservis.sk účet, môžete svoje štartovné na presunúť na inú osobu, alebo robiť ďalšie zmeny vo svojej prihláške zadarmo. (Platí pre podujatia na ktoré ste sa prihlásili po vytvorení svojho účtu a s použitím svojho účtu)

  V prípade potreby, kontaktujte ohľadne online prihlasovania VysledkovyServis.sk na adrese: prihlaska@vysledkovyservis.sk

Pokiaľ si účet vytvárať nechcete, štartovné číslo je možné presunúť na inú osobu za manipulačný poplatok 4€. V prípade, ak chcete prepísať vaše štartové číslo na iného účastníka, môžete tak urobiť na stránke vysledkovyservis.sk. V hlavnom menu vyberte položku „Zmena prihlášky“a uveďte všetky údaje o novom účastníkovi. Zmenu však musí urobiť osoba, ktorá bola pôvodne prihlásená. Štartový balík preberá nový účastník. Po prevzatí štartového balíka už nie je presun štartovného čísla možný.

 • V prípade zrušenia podujatia zapríčineného vyššou mocou sa uhradený štartovný poplatok nevracia.
 •  Po naplnení kapacity 80 pretekárov na ZBL51, 100 pretekárov na ZBL21 a 120 pretekárov na ZBL11, sa budú účastníci registrovať len ako náhradníci.
  1. Súťažné kategórie
 1. Kategória 1: Muži (do 40 /do 50 / a nad 50 r.)
 2. Kategória 2: Ženy (do 40 / nad 40 r.)

Pre zaradenie do vekovej kategórie je rozhodujúci vek dosiahnutý v tomto roku bez ohľadu na deň a mesiac narodenia.

KAŽDÝ ÚČASTNÍK MUSÍ POČAS PREZENTÁCIE:

 • Preukázať svoju totožnosť, vhodnú obuv, povinnú výbavu.

OBČERSTVENIE: 

 • NA TRATI:
 • pitný režim – voda, iontový nápoj, kola
 • jedlo – banány, pomaranče, chlieb s bravčovou masťou, syr, slanina, kyslé uhorky, chlieb s čokoládovou nátierkou, chlieb s džemom, perníčky / zmes kávových keksíkov, sušené ďatle, zmes orechov, želé cukríky, čipsy, soľ, magnéziové tablety, hroznový cukor
 • V CIELI:
 • pitný režim: voda, iontový nápoj, kola, nealkoholické pivo / radler
 • jedlo: teplé jedlo/ polievka, koláče, pagáče

UPOZORNENIE:

 • Pokiaľ sa účastník rozhodne počas pretekov predbežne skončiť, je povinný o tom telefonicky informovať organizátora, alebo dobrovoľníkov na živých kontrolných staniciach.
 • Pri zranení či inom fyzickom zlyhaní druhej osoby sú všetci účastníci preteku povinní nahlásiť tento stav na tel.číslo posádky RZP +421 903 788 743.  Taktiež organizátorovi na tel. číslo + 421 944 957 113 (Laco),  alebo + 421 905 965 694 (Janka)

VYHLASOVANIE VÍŤAZOV

Vyhlasovanie víťazov z každej trate, vo vekových kategóriách (prvé tri ženy, ženy 40/ prví traja muži, muži 40, muži 50) je realizované priebežne po dokončení tj. dobehnutí víťazov do cieľa. 

POZNÁMKA

Organizátor si vyhradzuje v závislosti od okolností právo upraviť a bližšie špecifikovať niektoré údaje uvedené v týchto propozíciách, resp. organizačných pokynoch. Organizátor si rovnako vyhradzuje právo zrušiť alebo prerušiť konanie podujatia alebo niektorej z disciplín podujatia v prípade vážneho nebezpečenstva, a to najmä vojny, nepriaznivého počasia, nebezpečenstva teroru alebo iného útoku ohrozujúceho bezpečnosť účastníkov podujatia, resp. z iných vopred nepredvídateľných vis maior udalostí a okolností.

V takomto prípade nemá účastník nárok na vrátenie štartovného poplatku, resp. jeho časti nakoľko, organizátorovi už vznikli náklady na prípravu podujatia v čase pred samotným momentom prerušenia/zrušenia podujatia. Organizátor však môže po zvážení všetkých okolností a vyčíslení nákladov spojených s prípravou podujatia kompenzovať účastníkovi časť štartovného.

Opatrenia COVID-19: V prípade, že aktuálna situácia spojená so šírením ochorenia COVID-19 si bude vyžadovať zavedenie opatrení v súlade s aktuálnymi nariadeniami Hlavného hygienika SR a Úradu verejného zdravotníctva SR, účasť pretekárov na podujatí môže byť upravená na základe rozhodnutia organizátora, resp. na stanovených epidemiologických a hygienických pravidlách pre organizovanie hromadných športových podujatí.